U bent hier

Referenties

Student, Avans Hogeschool:
"Irma is een vakkundige coach. Door middel van gespreksvoering probeert ze het beste in een student naar boven te halen en aan te sluiten bij eigen wensen, verwachtingen, ideeën en oplossingen. Irma biedt een luisterend oor en hanteert een rustige benaderingswijze. Ze is op de hoogte van wet- en regelgeving en de (on)mogelijkheden hierin. Ze heeft mij geholpen, gestuurd en ondersteund bij het opstellen van mijn verwachtingen en leerstijl in mijn stageplan en bij mijn verzoek richting de examencommissie van mijn academie. Irma staat altijd klaar om te helpen en mee te denken. Irma heeft mij op het juiste spoor gezet, zodat ik mijn opleiding op een goede manier kan vervolgen!"

Yvonne Uphoff, Head International Offices, Inholland:
“Naar aanleiding van het Erasmus+ Programma van de EU hebben wij incompany de training 'Study Abroad & Disablities' gevolgd. Het was een zeer nuttige en veelzijdige training waarvan we de verworven kennis heel praktisch kunnen inzetten”.

Wies Vissers, Teamleider Studentvoorzieningen Avans:
'Irma heeft een workshop over studeren met een functiebeperking verzorgd op de Avans Onderwijsdag. De workshop was informatief, ervaringsgericht en praktisch. Het was precies wat ik in gedachten had. Ik ben dan ook zeer tevreden over het eindresultaat'

Saskia van der Vlies, Docent/Studieloopbaanbegeleider/Stagebegeleider, Hogeschool Inholland:
"Ik heb eerst bij Irma van de Coach (F)irma de  training 'Stagebegeleiding van studenten met een functiebeperking' gevolgd. Dit vond ik bijzonder leerzaam en verhelderend. Het is noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in het onderwerp studeren met een handicap om de student zo optimaal mogelijk te begeleiden.  Irma van Slooten heeft inmiddels ook bij ons een incompany training gegeven ‘Studeren met een functiebeperking’ gericht op studieloopbaanbegeleiders. Mijn collega’s waren erg positief. Wij hebben hierdoor als team meer kennis gekregen over het onderwerp, ervaringen uitgewisseld en het heeft ons meer inzicht gegeven in wet-  en regelgeving".

Riet de Jong, Projectleider Pedagogiek, Inholland:
"Ik heb de training Stagebeleiding van Studenten met een Functiebeperking gevolgd. Mijn oordeel luidt: prettige stimulerende aanpak, met juiste afwisselende werkvormen en veel ruimte voor interactie en toepassing voor eigen werk''

Ine van Geel, docent/slb'er SOMT/Podotherapie, Academie Gezondheidszorg, Saxion:
"Ik heb met  collega's van verschillende opleidingen een training gehad over intakegesprekken met studenten met een functiebeperking. De focus lag hierbij op de communicatieve vaardigheden die je als intaker in kan zetten. Het viel soms niet mee om een helder beeld te scheppen naar de student toe; wat is er met de functiebeperking haalbaar binnen de studie? Wat zijn reële problemen die je als student en als begeleider tegen kunt komen? We sloten de dag af op speelse wijze; in de vorm van een rollenspel oefenden we met het voeren van intakegesprekken. Het observatieformulier met daarop 'positieve punten' en 'aandachtspunten' over mijn eigen manier van communiceren was een mooie aanvulling op de reeds opgedane kennis. Ik neem dit zeker mee in mijn begeleiding van de studenten.

Nanja Vos, Docent/Coach/Coordinator Studieloopbaanbegeleiding Domein Techniek, Hogeschool Windesheim:
"In de afgelopen maanden hebben we met een groep van 12 collega’s 3 dagdelen een training gevolgd bij Irma van Slooten. Naast een heleboel praktische kennis over verschillende functiebeperkingen en wet- en regelgeving heeft Irma ook een enthousiasmerende manier van trainen en coachen. Er was veel ruimte voor interactie en het oefenen van onze gespreksvaardigheden. Bovendien werkten we vaak aan de hand van eigen ingebrachte casuïstiek. Samen gingen we op zoek naar creatieve oplossingen voor wat soms enorme problemen leken. Ik ben erg tevreden over de manier waarop Irma dit traject begeleid heeft. We hebben op een heel plezierige manier veel geleerd!"

Annemarie de Vroed, Reumaconsulent, Erasmus MC:
“Irma verzorgde voor ons een presentatie voor jongeren met een vorm van reuma. Hierin gaf ze een mooi overzicht van mogelijke aanpassingen binnen een studie of stage. Soms is dit voor jongeren een lastig onderwerp, omdat dit hen het gevoel kan geven dat ze heel beperkt zijn. Het is echter heel fijn om duidelijk te hebben waar ze gebruik van mogen maken. Iedereen wil tenslotte een diploma behalen en de stages succesvol afronden. In de achteraf gehouden enquête kreeg de presentatie een hoge score.”

Peter Hofsté, Docent / Studieloopbaanbegeleider, Saxion:
"Ik volg een vierluik van trainingen rondom studeren met een functiebeperking bij Irma van de Coach (F)irma. De trainingen maken me nog bewuster van mijn rol als docent/studieloopbaanbegeleider ten opzichte van deze groep studenten. Eigenlijk een must voor iedere docent/studieloopbaanbegeleider! De training is afwisselend en praktisch, kortom: doen!"

Bertine van Hillo-Visser, contactpersoon smf en voorzitter examencommissie,  Hogeschool Rotterdam:
“Irma geeft inzicht in het begrip 'studeren met een beperking'. Het is belangrijk om meer te weten van een onderwerp, dan kun je ook meer begrip opbrengen. Irma geeft heel praktische achtergrondgegevens en zeer bruikbare informatie. De workshop is afwisselend en zeer de moeite waard!”

Caroline Duijndam, docent, Hogeschool Utrecht:
“Ik vond de workshop over studieloopbaanbegeleiding van studenten met een functiebeperking helder en inzichtelijk. Een goede opbouw in informatie-overdracht en ruimte voor eigen inbreng. Helaas was de workshop maar een uur dat is voor zoveel informatie natuurlijk te kort! Soms onthutsend om de 'realiteiten' over studenten met diverse functiebeperkingen, in cijfers uitgedrukt te zien. Dit heeft mij nieuwe inzichten gebracht.”

Sylke Kramer, hoofd studentzaken, Hogeschool Rotterdam:
"In de maand maart hebben mijn collega’s en ik een tweedaagse workshop gevolgd ‘studeren met een functiebeperking’. Deze cursus heeft ons de gelegenheid gegeven meer kennis te nemen van de ervaringen van studenten met een functiebeperking en heeft ons inzicht gegeven in rechten van studenten. Boven alles hebben wij als team, onder leiding van Irma van Slooten (De Coach (F)Irma), ons eigen handelen tegen het licht kunnen houden en hebben elkaar op dit vlak beter leren kennen. Dit is voor ons een mooi beginpunt om aan verdere visieontwikkeling te werken."

Anja Tomberg, docent/studieloopbaanbegeleider, Saxion:
'Ik heb nu twee trainingen gevolgd, de 'Basistraining studeren met een functiebeperking' en 'Stagebegeleiding van studenten met een functiebeperking'. Deze trainingen hebben mij bewust gemaakt van de vele mogelijkheden die er zijn voor studenten met een functiebeperking. De trainingen zijn erg zinvol. Er is veel ruimte voor vragen en discussie en om actief met de stof bezig te zijn.'

Nikolien van Lidth de Jeude, teamleider 'study & internship abroad', Hogeschool Utrecht:
"Na eerder een trainingsdag van Irma te hebben genoten hebben wij nu met het gehele International Office een ‘Vervolgtraining Special Needs’ gevolgd. Het goede van deze trainingen is in de eerste plaats dat dit thema op de kaart komt, omdat we er allen wel eens mee te maken (kunnen) krijgen en het erg belangrijk is om vanaf het moment van disclosure van de student goed te handelen. Daarnaast krijgen onze ideeën over het stimuleren van disclosure steeds meer vorm en komen we nu toe aan het punt ‘verwachtingsmanagement’. We worden ons bewust van wat we (International Office medewerkers) wel en niet kunnen betekenen en waar wij en / of de smf terecht kunnen voor antwoorden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de special needs student net zo vanzelfsprekend geholpen kan worden als de student zonder special needs!"

Nederlands